Over ons

Wat is Poparchief Groningen?
Waarom ook niet-Groningse onderwerpen?
Auteursrecht
Vrijwilliger worden
Colofon
Contact
Disclaimer

Wat is Poparchief Groningen?

Poparchief Groningen bestaat sinds 2006. Het is het een combinatie van officieel (fysiek) muziekarchief en online muziekdatabase (de website) met gedetailleerde informatie over de rijke geschiedenis van de popcultuur in stad en provincie Groningen.

Naast bands en artiesten behoren hiertoe de individuele muzikanten en andere betrokkenen, maar ook festivals, podia, platenlabels, muziekorganisaties en andere instanties, die samen het uitgebreide netwerk van de muziekscene in Groningen vormen. Ongeacht roem of genre, over een periode van bijna 100 jaar.

Een redactie van vrijwilligers en muziekliefhebbers vult, mede dankzij de reacties van een zeer betrokken publiek, dagelijks de database van het Poparchief aan. Inmiddels omvat deze meer dan 16.000 onderwerpen en 8700 afbeeldingen en concertposters.

Het Poparchief is tevens een fysiek archief en omvat meer dan 25.000 affiches, popfoto’s, -items en -documentatie, geluidsdragers (vinyl (LP’s, EP’s, singles), CD’s en demo’s) en video-opnames. Een groot deel is afkomstig van het publiek, de rest komt van podia, popkoepels, muziekorganisaties en regionale omroepen.

Begon het Poparchief in 2006 nog als project, sinds 2018 is het volwaardig onderdeel van de Groninger Archieven. De basis van het Poparchief wordt gevormd door de collectie van de Groninger Archieven. Hieronder bevinden zich de vele schenkingen, die het Poparchief in de loop der jaren mocht ontvangen van muzikanten en muziekliefhebbers, alsmede de archievenverzameling van Koen van Krimpen. Van Krimpen heeft met zijn boek 'Nothing Going On In The City' (2003) en zijn inmiddels ter ziele gegane website Dossier Popmuziek Groningen veel in gang gezet op het gebied van het vastleggen van de Groninger pophistorie.

Ga naar boven

Waarom vind je hier ook info over niet-Groningse artiesten en onderwerpen?

Populaire muziek is bij uitstek een wereldwijd fenomeen. Dat betekent dat wat er in stad en provincie Groningen gebeurt, niet los te zien valt van wat er elders speelt, letterlijk en figuurlijk. (Inter)nationale artiesten weten Groningen te vinden voor optredens, tegelijkertijd spelen Groninger artiesten buiten de provincie en het land. Dat levert onder meer affiches en foto's op van Groninger én niet-Groninger podia.

Een podium als Vera is bekend vanwege de vele internationale artiesten die er hebben opgetreden. Toch staat het in Groningen, werken er lokale vrijwilligers en worden de posters er ook in huis gemaakt. En dus is een poster van het concert van Nirvana (of U2, Nick Cave, White Stripes en ga zo maar door) onderdeel van de Groninger muziekgeschiedenis.

Ga naar boven

Auteursrecht: beschermen tegenover informeren

Poparchief Groningen is onderdeel van de Groninger Archieven en investeert daarmee - zonder winstoogmerk - in behoud, archivering, digitalisering en ontsluiting van muziek-gerelateerde items als affiches, foto's, geluidsdragers, video, etcetera. Ontsluiting betekent dat we het gedigitaliseerde materiaal online beschikbaar stellen voor het publiek. 

Het Poparchief heeft een overeenkomst met de Nederlandse muziekrechtenorganisatie BUMA om video en audio van bij hen aangesloten bands en artiesten te kunnen streamen op de website. BUMA zorgt daarbij voor de verdere verdeling van de door ons afgedragen gelden. 

Voor artiesten die niet bij BUMA zijn aangesloten proberen we waar mogelijk onderling toestemming te regelen voor online plaatsing van audio en video. 

We doen ons best om de rechthebbende(n) van het materiaal op de juiste wijze te benoemen, op te sporen en hun toestemming te vragen voor openbaarmaking op onze website. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Denk je recht te kunnen doen gelden op een van de getoonde stukken of audio/video? Dan horen wij dat graag via het reactieformulier van het desbetreffende item. Dit geldt voor alle vormen van informatie, zoals afbeeldingen, tekst, audio, video en databases.

Een uitgebreidere uitleg staat hier.

Vrijwilliger / deelnemer worden?

Het Poparchief is nergens zonder expertise van het publiek. Denk je ook een (vrijwillige) bijdrage te kunnen leveren aan het Poparchief en wil je deel uitmaken van de redactie? Stuur dan even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ga naar boven

Colofon

Aan de website van Poparchief Groningen wordt dagelijks door een redactie van enthousiaste vrijwillige redacteurs gewerkt. Deze redacteurs komen uit alle lagen van de samenleving. Wat hen verbindt, is een gedeelde passie voor popmuziek uit Groningen.

Daarnaast is het Poparchief afhankelijk van de bijdragen van honderden lezers. Dagelijks krijgen we reacties, correcties en aanvullingen van mensen die vaak actief betrokken zijn (geweest) bij de Groninger popscene.

Betrokkenen

Hoofdredacteur, algemeen coördinator:
Gert Plas (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Projectmedewerker, front-office:
Hans Konneman

Technische ondersteuning:
Herman Bul
Vincent Stedema

Redactie:
Lucy Coopman
Annelies Douwes
Gerard Groothuis
Jaap Hartenhof
Erwin Jaeggi
Albert Koops
Michael Kopijn
Koen van Krimpen
Marco Oostra
Joke Otto
Paul Penninkhof
Regine Pijning (fotograaf)
Monique Schaminée

Ga naar boven

Contact

Voor aanvullingen, opmerkingen en/of wijzigingen betreffende de bestaande profielen op onze website kan je gebruikmaken van de reageer-knop bij het desbetreffende profiel.
Bellen kan van maandag t/m vrijdag op 050-5992000. U krijgt de receptie van de Groninger Archieven aan de lijn. Zij verbinden dan door met iemand van het Poparchief.

Bezoekadres:
Gebouw Groninger Archieven
Cascadeplein 4
9726 AD Groningen

Onze openingstijden zijn gelijk aan die van de Groninger Archieven. Hier vind je meer informatie over bereikbaarheid van ons gebouw.

Ga naar boven

Disclaimer

Algemeen

Hoewel het Poparchief Groningen zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheid van de informatie op deze website. Poparchief Groningen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door foutieve vermelding op deze website of door misbruik van deze website. Poparchief Groningen ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Voor zover op deze site hyperlinks zijn opgenomen naar websites van derden, kan het Poparchief Groningen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit en de juistheid van de op die websites aangeboden informatie.

Auteursrecht

Het auteursrecht en alle andere intellectuele rechten betreffende de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan:
a. De rechthebbende(n) inzake afbeeldingen, film- en geluidsfragmenten, websites etc.;
b. De organisatie van poparchiefgroningen.nl inzake de overige inhoud.
De rechthebbenden verlenen de organisatie van poparchiefgroningen.nl de mogelijkheid tot het gebruik van de teksten, de verhalen, de afbeeldingen, films, websites, etc. indien mogelijk met bronvermelding.
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt, op wat voor manier dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Poparchief Groningen en de rechthebbende(n).

Poparchief Groningen spant zich in om de voorwaarden voor het gebruik van de digitale teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Mocht u zich door onze publicatie benadeeld achten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de organisatie.

Gezien het culturele, maatschappelijke en non-profit-doel van deze site is het niet mogelijk een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van het beschikbaar gestelde materiaal.

Poparchief Groningen wil met deze site het cultureel poperfgoed in brede kring toegankelijk maken. Het is echter op geen enkele wijze de bedoeling door publicatie wie dan ook te kwetsen in zijn of haar religieuze, politieke, menselijke en maatschappelijke gevoelens. Van de inzenders wordt verwacht dat zij bovengenoemde bepalingen respecteren.

Ontlenen rechten aan faciliteiten

De op deze website geboden faciliteit voor het insturen van (digitale) teksten, foto’s en ander popmateriaal geeft geen recht of garantie dat de ingezonden informatie gebruikt zal worden.

Gebruik persoonlijke gegevens

Poparchief Groningen zal e-mailadressen en andere contactinformatie slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. Het Poparchief zal deze contactinformatie niet aan andere organisaties ter beschikking stellen tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gevraagd en verkregen.

© 2021 Poparchief Groningen, Groninger Archieven
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de website van Poparchief Groningen mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt, op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poparchief Groningen. Poparchief Groningen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige eventueel geleden schade door foutieve vermelding in de website.

Ga naar boven