Martiniplaza Groningen

Martiniplaza Groningen

Podium

Datering:
.... - nu

Plaats:
Groningen (Laanhuizen), Leonard Springerlaan

Adres:
Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen

Samenvatting:
Martiniplaza Groningen (voorheen Martinihal / Evenementenhal) is een zalencomplex in de stad Groningen.

Biografie

Algemeen
Martiniplaza Groningen (voorheen Martinihal / Evenementenhal) is het grootste zalencomplex van de stad Groningen.

2 juli 2014 wordt bekend dat MartiniPlaza directeur Jan Geert Vierkant (eerder werkzaam bij het NNO) een exploitatietekort heeft verzwegen voor de gemeente Groningen, en door zijn raad van comissarissen per direct is geschorst. Vervolgens stapt de raad van commissarissen ook op.
B en W van Groningen zijn woedend over de traagheid en willen van Vierkant af. Volgens hen wist de directeur begin mei, toen de cijfers van het eerste kwartaal bekend waren, dat het congres-, sport- en theatercomplex dit jaar op een verlies van 989.000 euro afstevent. Hij heeft dat echter pas op 23 juni gemeld op het stadhuis. Het stadsbestuur neemt het Vierkant kwalijk dat hij al in april wist dat het tekort niet 306.000 euro was.
MartiniPlaza is een zelfstandige BV, waarvan de gemeente Groningen enig aandeelhouder is. De gemeenteraad van Groningen stelde eind mei 6,6 miljoen euro beschikbaar voor achterstallig onderhoud van MartiniPlaza. Daar was toen veel over te doen omdat de gemeenteraad zich door de benodigde investering overvallen voelde.
Gemeentelijk topambtenaar Klaas van der Wal wordt interim directeur bij Martiniplaza. Gemeenteambtenaren vervangen de leden van de raad van commissarissen. Onderzoek moet voor 1 september 2014 duidelijk maken wat er precies is gebeurd.
06-september-2009 "Dit voorjaar ging het mis bij Martiniplaza. Ruziënde bestuurders, veel achterstallig onderhoud en een exploitatietekort van bijna een miljoen. Het resultaat was dat het theater- en beurscomplex in Groningen plotseling zonder directeur en zonder Raad van Commissarissen zat.
De privatisering van Martiniplaza achtervolgt de gemeente Groningen. Twaalf jaar na de verzelfstandiging veroorzaakt het theater- en beurscomplex nu grote problemen.
De gemeente moet mogelijk miljoenen euro's afboeken op de waarde van de gebouwen van Martiniplaza. De panden zijn veel minder waard dan de 5,2 miljoen euro waarvoor de gemeente ze in de boeken heeft, aldus accountant PWC.
De gemeente trok onlangs al de portemonnee voor 6,6 miljoen euro om Martiniplaza op te lappen. Dit is eveneens een erfenis uit het verleden. Bij de verzelfstandiging van het complex in 2002 zijn allerlei technische installaties als nieuw in de boeken gekomen, terwijl ze in werkelijkheid soms al meer dan dertig jaar oud en dus snel aan vervanging toe waren. Dat blijkt uit onderzoeken van twee onafhankelijke adviesbureaus.
Ook hield de gemeentelijke administratie de afgelopen jaren te wensen over. In 2008 ontdekte de gemeente dat Martiniplaza al jarenlang ieder jaar te veel subsidie ontving. In totaal kreeg het complex zo'n 2,6 miljoen euro te veel."
Bron: Dagblad v/h Noorden
De Groninger gemeenteraad is woensdagavond, 14 april 2021, akkoord gegaan met een onderzoek naar de toekomst van MartiniPlaza. Het onderzoek kost 300 duizend euro. Het gemeentebestuur stelt dat MartiniPlaza aan een grote opknapbeurt toe is. Het zalencomplex moet beter geschikt worden gemaakt voor congressen en topsportevenementen. Bovendien moet MartiniPlaza duurzamer worden, en moet de opknapbeurt leiden tot een centrum met meer uitstraling, zowel aan de binnen- als de buitenzijde. Uit het onderzoek moet blijken wat nodig is om MartiniPlaza de komende tientallen jaren up to date te maken, en hoeveel geld dat kost. Het onderzoek moet over een klein jaar afgerond zijn.

Bron: RTV OOG 15-04-2021

Afbeeldingen

Martiniplaza theater : exterieur langs Laan 1940-1945, GroningenMartini Plaza : van website RTV Noord, artikel over directeur Jan-Geert Vierkant