Stichting Groninger Poppodia

Stichting Groninger Poppodia

Organisatie

Datering:
1989 - 2004 (gestopt)

Type organisatie:
Organisator

Plaats:
Groningen (gem)

Adres:
-

Samenvatting:
De stichting is "primair een samenwerkingsverband van jongerencultuurpodia, zoals deze in het door het Provinciaal Bestuur gevoerde cultuurbeleid, genoemd worden als kernpodia voor de popmuziek".

Biografie

Algemeen
Stichting Groninger Poppodia (SGP) wordt opgericht in 1989. De stichting is bedoeld als regionale popkoepel, oftewel "primair een samenwerkingsverband van jongerencultuurpodia, zoals deze in het door het Provinciaal Bestuur gevoerde cultuurbeleid, genoemd worden als kernpodia voor de popmuziek". Voor ontwikkeling van activiteiten en alle organistorische zaken zorgt de Afdeling Popmuziek van het KunstenCentrum Groningen CAK.
Het ontstaan.
(* ) "Op initiatief van het regionaal jeugdwerk kwamen medio 1989 een aantal belangrijke jongerencentra/popodia bijeen om een overleg in het leven te roepen. Doel van bedoeld overleg was ondermeer de samenwerking, zo al aanwezig, te intensiveren op met namen het gebied van uitingen van jongerencultuur en programmering daarvan. Met het wegvallen van het failliete "Popburo" leek ook een activiteit als de Groninger popcompetitie (de Grand Prix de Martini) te verdwijnen. Ook de activiteiten van "B-POP" , letterlijk Bevordering Pop op het Platteland (op de zgn. 'sub-podia'), aangehaakt bij het ter ziele gegane popburo dreigden op een dood spoor te geraken".
(* ) "De wens van de regionale kernpodia om een overleg in het leven te roepen, en de toenmalige Groninger Pop-crisis maakten de tijd rijp voor het in het leven roepen van de SGP".
Doelstelling: De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de popmuziek en vormen van jongerencultuur in de meest brede betekenis van het woord. Deelnemende instellingen aan de SGP: Krafla in Delfzijl, De Kwinne in Stadskanaal, Para-podium in Winsum, De Nije in Hoogezand, De Oude Ulo in Leek (dit zijn door de Stichting Pop Nederland SPN in de 'kernpodia-regeling' opgenomen podia) en B-Pop in Winsum.
(* ) "Na enige aandrang van de provincie Groningen" (het Popburo is nog maar net failliet gegaan), haakt de SGP in organisatorisch opzicht aan bij het stad Groninger Centrum voor AmateurKunst (CAK). Op zijn beurt weer onderdeel van het sKVG. De SGP wordt een zgn. 'koepelorganisatie' van het CAK, sKVG, en ontvangt daarvoor, "goed organisatorisch en financieel management, kantoor en organisatiefaciliteiten, werkgebied en uitstraling over de gehele provincie Groningen".
(* ) Citaat uit een ambtelijk stuk hierover in cursief.
De SGP gaat over in de Stichting Groninger Pop = Prima. Mede door het succes van de gelijknamige talentenjacht werkt deze naam beter.

Overige betrokkenen

PersoonRollenPeriode
Willem WesselsBestuurslid1989 - 1993
Willem Wessels
Bestuurslid1989 - 1993
Jan WeijerBestuurslid.... - ....
Jan Weijer
Bestuurslid.... - ....
Ingeborg StruykBestuurslid
Ingeborg Struyk
Bestuurslid
Aleida WindBestuurslid
Aleida Wind
Bestuurslid
Klaas Anton MulderBestuurslid.... - ....
Klaas Anton Mulder
Bestuurslid.... - ....
Bokko Jan HuitemaBestuurslid.... - ....
Bokko Jan Huitema
Bestuurslid.... - ....

Afbeeldingen

Stichting Groninger Poppodia : voorpagina informatie folderStichting Groninger Poppodia : bladzijde uit informatie folderStichting Groninger Poppodia : informatiefolder uitgegeven door Centrum voor Amateurkunst