Popkoepels in de regio Groningen

Popkoepels in de regio Groningen

Organisatie

Datering:
1980 - 2013 (gestopt)

Type organisatie:
Organisator

Plaats:
Groningen (gem)

Adres:
-

Samenvatting:
Een "popkoepel" heeft een overkoepelende functie ten aanzien van organisaties die zich op een of andere wijze bezighouden met popmuziek.

Biografie

Algemeen
Zoals de naam al suggereert, is het de bedoeling van een popkoepel dat deze een overkoepelende functie heeft ten aanzien van organisaties die zich op een of andere wijze bezighouden met popmuziek.
Stichting Geluid en Popburo Groningen
Van 1980 tot 1988 heeft Popburo Groningen deze functie, maar door bestuurlijk onvermogen en daaraan gerelateerde onregelmatigheden wordt het Popburo de lopende subsidie ontnomen en het gaat failliet in 1988. Het Popburo is subsidietechnisch de opvolger van de eveneens wegens bestuurlijk onvermogen opgedoekte Stichting Geluid.
De functie wordt in 1989 overgenomen door het samenwerkingsverband van een aantal regionale poppodia, verenigd in de Stichting Groninger Poppodia (SGP), dat in organisatorisch opzicht aanhaakt bij Afdeling Popmuziek van het Kunstencentrum (Centrum voor AmateurKunst CAK, later geheten Kunstencentrum Groep).
Dan is aan de beurt aan Groverpop, dat erin slaagt de regionale overheid te overtuigen van hun geschiktheid. Vanaf 2004 is Groverpop de officiële popkoepel, totdat de provincie Groningen in 2009 oordeelt dat Groverpop niet aan de doelstellingen als popkoepel voldoet en de subsidie wordt stopgezet.
In 2010 wijst de provincie een opvolger aan: POPgr (het latere POPgroningen). Sinds 1 januari 2013 maakt de popkoepel onderdeel uit van Knooppunt Amateurkunst (KNAK), vanaf 2015 genaamd VRIJDAG Amateurkunstondersteuning.

Zie ook