De Barak

De Barak

Podium

Datering:
.... - nu (gestopt)

Plaats:
Haren (Haren)

Adres:
-

Samenvatting:
De Barak is vanaf 1965 een jongerencentrum in Haren.

Biografie

Algemeen
De Barak is een jeugdsoos/jongerencentrum aan de Hortuslaan in Haren, actief tussen 1965 en 1974.
Lezers die zijn geboren in de eerste helft van de jaren '50 zullen worden bedwelmd door nostalgie bij het lezen van dit hoofdstuk over 'hun' Barak in Haren. Het houten bouwsel aan de Hortuslaan stond op de plaats van het huidige Haderaplein. Jeugdpredikant Herman de Wilde (1928) van de NH-kerk nam in 1965 het initiatief tot oprichting van een jeugdsoos om de Harense jeugd uit de stad te houden. De barak aan de Hortuslaan werd Dé Barak.
Onder dominee's bezielende leiding werd de behuizing door de jeugd zelf gezellig gemaakt en in hippe kleuren geverfd. Op zaterdagavond was er disco en eens per maand werd er een jeugddienst gehouden. Dominee Herman de Wilde (met zijn kenmerkende 'manke' been, hij had polio gehad) hield een oogje in het zeil. Eltjo Wierenga was in die tijd ook hippie en ziet de dominee nog vermanend met zijn wandelstok zwaaien. En als die een vreemde bobbel onder een jas waarnam tikte hij er even op om te zien of het geen fles drank was.
Een bestuurslid van het eerste uur was Frits Brink, die later voorzitter van de NCRV is geworden. Dominee de Wilde is begin 2004 al 75 en ernstig ziek, maar volgens zijn echtgenote heeft hij zich zijn hele leven met jongeren verbonden gevoeld. In 1969 verliet hij Haren en ging in Hoogeveen werken. In 1978 zette hij een punt achter het predikantenbestaan om godsdienstlessen te gaan geven op een middelbare school in Soest waar hij nog woont.
De Barak werd overigens al in 1967 losgemaakt van de kerk. De gemeente nam de jeugdsoos over en stelde jeugdwerker Wim Kegel aan. Misschien onbedoeld had deze 'overname' een ruigere sfeer tot gevolg, waarin ruimte was voor alcohol (officieel streng verboden) en hasj. Volgens diverse jongeren van destijds was De Barak een vrijplaats voor blowers en drinkers, maar dat was bij de ouders niet echt bekend. Het licht dimde, tl-buizen met blauw en paars schijnsel verhoogden de stemming en in toiletten werd er stiekem lustig op los geblowd.
De oud-hippies vertellen er nu met liefdevolle weemoed over, maar enkelen wijzen er ook op dat dit gedrag hier en daar ook blijvende schade heeft berokkend. De muziek stond hard in de Barak: Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin waren heer en meester. Amerika speelde een 'duivelse rol' in Vietnam en naar de kapper ging je niet. Volgens oud-hippies was De barak eind jaren '60 een vriendenclub, die de Hortuslaan verkoos boven de stad. Menig later huwelijksgeluk begon ooit op deze plaats.
Eltjo Wierenga herinnert zich nog hoe hij er discjockey speelde in een afgetimmerd glazen hokje. "Ik deed dat met Gerrit Koops uit Haren. Kletsen in de microfoon was er niet bij. Plaatjes opzetten dat was het. Ik koos vaak alternatieve muziek, Incredible Stringband, Steeleye Span en hippe muziek van de Balkan. Dat werd nog geaccepteerd ook. In die tijd zei ik: de Beatles is muziek, de Stones is leven!"
In hetzelfde decor waarin hip Haren de volwassenheid verkende werden er ook culturele activiteiten georganiseerd. Cursussen, toneel, drumsessies en talentenjachten. Voor de jongste jeugd waren er spelletjesmiddagen. Ook werd met de bibliotheek jaarlijks de Bibar-week georganiseerd met spelletjes en cultuur. Hayo Kuilman uit Haren was ook Barak-ganger en heeft rond 1968 met zijn soft-rockband 'The Gang' (Kuilman, Walrecht en Elzinga) een liveconcert gegeven.
Rond 1975 werd het houten barakje gesloopt en zou plaatsmaken voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. De Barak verhuisde naar de Oosterweg, naast het tennispark en zou later opgaan in de Stichting Bries, die uiteindelijk haar bestaan zou eindigen in het oude schooltje Eibernest aan De Schakel. Volgens de oud-hippies die in De Barak aan de Hortuslaan hun onschuld verloren was met de verhuisplannen de geest ook vervlogen. De jongeren waren ouder geworden, knipten hun haren, verhuisden en zochten soms echt serieus hun weg door het volwassen leven. Het contact verwaterde, maar als de hippies elkaar nu tegenkomen gaat het gesprek altijd over ...De Barak.
Voor dit hoofdstuk spraken wij met de echtgenote van dominee H. de Wilde en met de oud-hippies: Frans de Haan, Nellyde Haan, Hayo Kuilman, Eltjo Wierenga, Renk Eisses, Tineke Scherer. Andere bekende Harense hippies uit die tijd waren o.a. : Herman van Steenwijk, Rinus Goudkuil, Douwe Munk, Bert Lok, Eise Haverdings, Gerrit Koops, Hennie de Haan, Luuk Eisses, Marjan Kriskovsky, Janneke Eringa, Aafke van Ooijen, Willen Haverdings, Jan Schuurmans, Fijke Liemburg en Jacky Wester. En deze lijst is nog lang niet compleet!
Bronnen
Tekst: Hein Bloemink
Uit: "Haren, deel II, Van verdwenen winkels en andere dorpsverhalen", Uitgave: Haren de Krant i.s.m. Boekhandel Boomker & Savenije te Haren
Eerste en enige druk: september 2004

Afbeeldingen

De Barak : interieur met bezoekersDe Barak : veld buiten de BarakDe Barak : pand buitenkantDe Barak : uitnodiging en bekendmakingDe Barak : interieur met bezoekers en muzikantenDe Barak : artikel over geschiedenis De BarakAfbeeldingDe Barak Haren : krantenartikel heropeningsfeest