Over ons

Wat is Poparchief Groningen?
Waarom ook niet-Groningse onderwerpen?
Auteursrecht
Vrijwilliger worden
Colofon
Contact
Disclaimer

Wat is Poparchief Groningen?

Poparchief Groningen bestaat sinds 2006. Het is het een combinatie van officieel (fysiek) muziekarchief en online muziekdatabase (de website) met gedetailleerde informatie over de rijke geschiedenis van de popcultuur in stad en provincie Groningen.

Naast bands en artiesten behoren hier de individuele muzikanten en andere betrokkenen, maar ook festivals, podia, platenlabels, muziekorganisaties en andere instanties toe, die samen het uitgebreide netwerk van de muziekscene in Groningen vormen. Ongeacht roem of genre, over een periode van bijna 100 jaar.

Een redactie van vrijwilligers en muziekliefhebbers vult, mede op dankzij de reacties van een zeer betrokken publiek, dagelijks de database van het Poparchief aan. Inmiddels omvat deze meer dan 16.000 onderwerpen en 8700 afbeeldingen en concertposters.

Het Poparchief is tevens een fysiek archief en omvat meer dan 25.000 affiches, popfoto’s, -items en -documentatie, geluidsdragers (vinyl (LP’s, EP’s, singles), CD’s en demo’s) en video-opnames. Een groot deel is afkomstig van het publiek, de rest komt van podia, popkoepels, muziekorganisaties en regionale omroepen.

Aan de basis van Poparchief staan Filmbank Groningen, de Groninger Archieven en muziekverzamelaar Koen van Krimpen, die met Dossier Van Krimpen al in 2000 een eerste aanzet gaf voor een regionaal muziekarchief.

Waarom vind je hier ook info over niet-Groningse artiesten en onderwerpen?

Populaire muziek is bij uitstek een wereldwijd fenomeen. Dat betekent dat wat er in stad en provincie Groningen gebeurt, niet los te zien valt van wat er elders speelt, letterlijk en figuurlijk. (Inter)nationale artiesten weten Groningen te vinden voor optredens, tegelijkertijd spelen Groninger artiesten buiten de provincie en het land. Dat levert onder meer affiches en foto's op van Groninger én niet-Groninger podia.

Een podium als Vera is bekend vanwege de vele internationale artiesten die er hebben opgetreden. Toch staat het in Groningen, werken er lokale vrijwilligers en worden de posters er ook in huis gemaakt. En dus is een poster van het concert van Nirvana (of U2, Nick Cave, White Stripes en ga zo maar door) onderdeel van de Groninger muziekgeschiedenis.

Auteursrecht: beschermen tegenover informeren

Poparchief Groningen is onderdeel van de Groninger Archieven en investeert daarmee - zonder winstoogmerk - in behoud, archivering, digitalisering en ontsluiting van muziek-gerelateerde items als affiches, foto's, geluidsdragers, video etcetera. Ontsluiting betekent dat we het gedigitaliseerde materiaal online beschikbaar stellen voor het publiek. 

Het Poparchief heeft een overeenkomst met de Nederlandse muziekrechtenorganisatie BUMA om video en audio (van bij hen aangesloten) bands en artiesten te kunnen streamen op de website. BUMA zorgt daarbij voor de verdere verdeling van de door ons afgedragen gelden. 

Voor artiesten die niet bij BUMA zijn aangesloten proberen we waar mogelijk toestemming te regelen voor online plaatsing van audio en video. 

We doen ons best om de rechthebbende(n) van het materiaal op de juiste wijze te benoemen, op te sporen en hun toestemming te vragen voor openbaarmaking op onze website. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Denk je recht te kunnen doen gelden op een van de getoonde stukkenof audio/video? Dan horen wij dat graag via het contactformulier. Dit geldt voor alle vormen van informatie, zoals afbeeldingen, tekst, audio, video en databases.

Een uitgebreidere uitleg staat hier.

Vrijwilliger / deelnemer worden?

Het Poparchief is nergens zonder expertise van het publiek. Denk je ook een (vrijwillige) bijdrage te kunnen leveren aan het Poparchief en wil je deel uitmaken van de redactie? Stuur dan even een mailtje naar Gert Plas (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Colofon

Aan de website van Poparchief Groningen wordt door veel verschillende mensen meegewerkt.

De basis van het Poparchief wordt gevormd door de collecties van Filmbank Groningen (voorheen GAVA ofwel Gronings AudioVisueel Archief) en de Groninger Archieven. Hieronder bevinden zich de vele schenkingen, die het Poparchief in de loop der jaren mocht ontvangen van muzikanten en muziekliefhebbers, alsmede de archievenverzameling van Koen van Krimpen. Van Krimpen heeft met zijn boek 'Nothing Going On In The City' (2003) en zijn inmiddels ter ziele gegane website Dossier Van Krimpen veel in gang gezet op het gebied van het vastleggen van de Groninger pophistorie.

Daarnaast is het Poparchief afhankelijk van de bijdragen van honderden lezers. Dagelijks krijgen we reacties, correcties en aanvullingen van mensen die vaak actief betrokken zijn (geweest) bij de Groninger popscene.

Tenslotte is in oktober 2007 een start gemaakt met het samenstellen van een redactie van enthousiaste vrijwillige redacteurs. Deze redacteurs komen uit alle lagen van de samenleving; wat hen bindt is een gedeelde passie voor popmuziek uit Groningen.

Projectleider, initiatiefnemer:
Harry Romijn

Hoofdredacteur, algemeen coördinator:
Gert Plas (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Projectmedewerker, front-office:
Hans Konneman

Filmbank Groningen (voorheen GAVA):
René Duursma
Gert Plas

De redactie (alfabetisch op achternaam):
Lucy Coopman
Imah Dijkstra
Annelies Douwes
Gerard Groothuis
Jaap Hartenhof
Erwin Jaeggi
Albert Koops
Michael Kopijn
Koen van Krimpen
Marco Oostra
Joke Otto
Paul Penninkhof
Regine Pijning (fotografe)
Angelique Roze
Janet Roze
Monique Schaminée
Michel Weber

Subsidiegevers

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Provincie, het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting J.B. Scholtenfonds, het Huis van de Groninger Cultuur, het RHC Groninger Archieven en Stichting GAVA.

Contact

Voor aanvullingen, opmerkingen en/of wijzigingen betreffende de bestaande profielen op onze website kunt u gebruikmaken van de reageer-knop bij het desbetreffende profiel.
U kunt ons ook bellen van maandag t/m vrijdag op 050-5992000. Dit is het nummer van de receptie van RHC Groninger Archieven, dan even vragen naar iemand van het Poparchief.

Bezoekadres:
Gebouw RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4
9726 AD Groningen

Poparchief Groningen is een initiatief van GAVA en RHC Groninger Archieven, dus zijn de openingstijden gelijk aan die van de Groninger Archieven. Voor meer informatie over bereikbaarheid (routebeschrijving, routefilm) en toegankelijkheid voor bijv. rolstoelgebruikers kunt u terecht op de website van RHC Groninger Archieven.

Disclaimer

Algemeen

Hoewel het Poparchief Groningen zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheid van de informatie op deze website. Poparchief Groningen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door foutieve vermelding op deze website of door misbruik van deze website. Poparchief Groningen ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.
Voorzover op deze site hyperlinks zijn opgenomen naar websites van derden, kan het Poparchief Groningen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit en de juistheid van de op die websites aangeboden informatie.

Auteursrecht

Het auteursrecht en alle andere intellectuele rechten betreffende de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan:
a. De rechthebbende(n) inzake afbeeldingen, film- en geluidsfragmenten, websites etc.;
b. De organisatie van poparchiefgroningen.nl inzake de overige inhoud.
De rechthebbenden verlenen de organisatie van poparchiefgroningen.nl de mogelijkheid tot het gebruik van de teksten, de verhalen, de afbeeldingen, films, websites, etc. indien mogelijk met bronvermelding.
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt, op wat voor manier dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Poparchief Groningen en de rechthebbende(n).

Poparchief Groningen spant zich in om de voorwaarden voor het gebruik van de digitale teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Mocht u zich door onze publicatie benadeeld achten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de organisatie.

Gezien het culturele, maatschappelijke en non-profit-doel van deze site is het niet mogelijk een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van het beschikbaar gestelde materiaal.

Het Poparchief Groningen wil met deze site het cultureel poperfgoed in brede kring toegankelijk maken. Het is echter op geen enkele wijze de bedoeling door publicatie wie dan ook te kwetsen in zijn of haar religieuze, politieke, menselijke en maatschappelijke gevoelens. Van de inzenders wordt verwacht dat zij bovengenoemde bepalingen respecteren.

Ontlenen rechten aan faciliteiten

De op deze website geboden faciliteit voor het insturen van (digitale) teksten, foto’s en ander popmateriaal geeft geen enkel recht of garantie dat de ingezonden informatie gebruikt zal worden.

Gebruik persoonlijke gegevens

Poparchief Groningen zal e-mail adressen en andere contactinformatie slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. Het Poparchief Groningen zal deze contactinformatie niet aan andere organisaties ter beschikking stellen tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gevraagd en verkregen.

© 2021 Poparchief Groningen, Groninger Archieven
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de website van Poparchief Groningen mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt, op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poparchief Groningen. Poparchief Groningen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige eventueel geleden schade door foutieve vermelding in de website.

Ga naar boven

Agenda

No upcoming event!